Թերապիա

Օրթոպեդիա

Վիրաբուժություն

Իմպլանտներ

Oրթոդոնտիա

Ծառայություններ

“Մելադենտ” ստոմատոլոգիական կլինիայում մատուցվում են հետևյալ ծառայությունները`

  • Օրթոպեդիա
  • Իմպլանտալոգիա
  • Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա
  • Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա
  • Էսթետիկ ստոմատոլոգիա
  • Պարոդոնտոլոգիա
  • Օրթոդոնտիա
  • Ռնտգեն ախտորոշում