Թերապիա

Օրթոպեդիա

Վիրաբուժություն

Իմպլանտներ

Oրթոդոնտիա

Օրթոպեդիա

Օրթոպեդիկ ատամնաբուժությունը զբաղվում է ատամների պրոթեզավորմամբ:

Ատամի պրոթեզները լինում են

Լինում են շարժական և անշարժ

Շարժական պրոթեզները իրենց հերթին լինում են  լրիվ շարժական,մասնակի շարժական, բյուգելային , թիթեղային և նեյլոնային:

Անշարժ պրոթեզները` մետաղական, ոչ մետաղական, ցիրկոնի հիմքի վրա, կերամիկայի հիմքի վրա, վինիր և լյումինիր:

Ատամների պրոթեզներ թույլ են տալիս վերականգնեն ատամնաշարի էսթետիկան և ծամողական ֆունկցիաները:

Ատամների պրոթեզավորման աշխատանքն իրականացվում է մի քանի փուլով: Սակայն մինչ բուն գործընթացին անցնել անհրաժշետ է ընտրել պրոթեզի տեսակը և նյութը: