Թերապիա

Օրթոպեդիա

Վիրաբուժություն

Իմպլանտներ

Oրթոդոնտիա

Ռենտգենոգրաֆիա

Ժամանակակից ստոմատոլոգիան անհնար է պատկերացնել առանց ռենտգենոգրաֆիայի, որը որը հնարավորություն է տալիս ավելի արագ և պարզ պատկերացնել հիվանդ ատամի հետ կապված բոլոր խնդիրները:

Ռենտգենոգրաֆիան թույլ է տալիս տեսնել բերանի խոռոչի պատկերը: Այս հետազոտության շնորհիվ ստացվում է ծնոտի և ատամների ընդարձակ պատկեր, որը հաճախ անհրաժեշտ է լինում առաջնային կոնսուլտացիայի, դիագնոստիկայի և բուժման ճիշտ պլանավորման, թերապևտիկ, օրթոպեդիկ, օրթոդոնտիկ միջամտությունների, ինչպես նաև իմպլանտացիայի ժամանակ:

Մելադենտ ստոմատոլոգիական կլինիկայում այսօր ռենտգենոգրաֆիան իրականացվում է նաև Ռադիովիզիոգրաֆով:Այն պատկանում է  ռենտգեն դիագնոստիկայի թվային սարքավորումների վերջին: Առավելութոյւններից մեկն այն է որ ունի ցածր ճառագայթում, չկան նաև ֆոտոքիմիական պրոցեսներ: