Թերապիա

Օրթոպեդիա

Վիրաբուժություն

Իմպլանտներ

Oրթոդոնտիա

Վիրաբուժություն

Վիրաբուժաման ստոմատոլոգիան ներառում է.

Իմպլանտացիա,ատամների պահպանման պրոցեդուրաներ, բորբոքային պրոցեսների բուժում ( Պերիոդոնտիտ, պերիոստիտ, օստիոմիելիտ, հայմորիտ, աբսցեսներ, ֆլեգմոնաներ: Ատամների հեռացում, բերանի խոռոչի նախապատրաստում հետագա պրոթեզավորման և այլն): Ներկա պահին վիրաբուժական ստոմատոլոգիան սերտ կապված է էսթետիկ վիրաբուժության, օրթոդոնտիայի և իմպլանտոլոգիայի հետ:

Վիրաբուժաման ստոմատոլոգիայի գլխավոր խնդիրը ատամի պահպանումն է, սակայն, երբ արդեն հնավրավոր չէ ոչ մի կերպ փրկել ատամը, վիրահատական միջամտությամբ  հեռացվում է ատամը: